Morgan-Greer Tarotkort - Den store arkana

Den store arkana er delt opp i 22 kort som alene viser livets vei og stadier. Den første halvdelen beskriver den "jordiske" delen av livet, den andre halvdelen den åndelige. De fleste kortene i den store Arkana beskriver eller avspeiler gamle bibelske legender eller myter. Noen av kortene har sine røtter helt tilbake til Middelalderen.

           
 

Alle tarotkort / tekst oppdateres, tolkning kommer.

 

                   
                           
                   
                           
                   
                           
                   
                           
                   
                           
                       
                           
                           
                           

Kortene viser oss hvorfor ting skjer, og hva som er årsaken til det.  De viser oss/representerer de spirituelle arketypene som virker inn på vårt liv. Dette har med vår underbevissthet og vårt tankemønster å gjøre.